Nadere richtlijnen toetsen van het centraal examen mbo

Laatste update
Kenmerk
-
Datum
1 januari 2010

Het College voor Toetsen en Examens heeft op 18 april 2017 nadere richtlijnen van het centraal examen mbo vastgesteld, als opgedragen in artikel 6, eerste lid onderdeel b en c en tweede lid van het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB . Hierbij zijn per 1 augustus 2017 de centrale examens Engels B1 en Engels B2 opgenomen.

Aantal examens

 • Het centraal examen Nederlandse taal 2F, respectievelijk 3F bestaat uit één examen dat de domeinen lezen en luisteren omvat.
 • Het centraal examen rekenen 2F, 2ER, 3F, respectievelijk 3ER bestaat uit één examen dat alle domeinen omvat.
 • Het centraal examen Engels B1, respectievelijk B2 bestaat uit één examen dat de domeinen lezen en luisteren omvat.

Tijdsduur

 • Het centraal examen rekenen 2F respectievelijk Nederlandse taal 2F kent een toetsduur van 90 minuten.
 • Het centraal examen rekenen 3F respectievelijk Nederlandse taal 3F kent een toetsduur van 120 minuten.
 • De centrale examens rekenen 2ER en 3ER kennen een toetsduur van 120, respectievelijk 150 minuten.
 • Het centraal examen Engels B1, respectievelijk B2 kent een toetsduur van 90 minuten.
 • Voor kandidaten met een beperking kan een aangepaste toetsduur worden toegepast. Hiervoor geldt de regeling Aangepaste wijze examineren van kandidaten met een beperking.

Aard en toetsvorm

 • Alle centrale examens worden via een door het CvTE voorgeschreven computersysteem afgenomen.
 • De opgaven worden via een open vraagvorm, een meerkeuzevraagvorm of een matrixvraagvorm gesteld.

Wijze van scoring

 • Alle opgaven worden door het computersysteem automatisch beoordeeld en gescoord.