Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering mbo

Laatste update
Kenmerk
CvTE-24.00430
Datum
5 februari 2024
Gepubliceerd
Staatscourant 2024, nr. 4495

Het CvTE heeft bekendgemaakt welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de centrale examens mbo.

Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens mbo.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 februari 2024.

Regeling op overheid.nl

Juridische grondslag