Rekenen 2A-ER

Afnameperiodes en documenten

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Periode 5

Examencondities

  • Duur van het examen: 120 minuten
  • Hulpmiddelen: rekenkaart, rekenmachine, woordenboek en pen en papier (zie ER-examen mbo )

Rekenen 2A

Dit examen is een variant van het examen rekenen 2A .

Vakspecifieke vragen

Welke openbare gegevens levert het CvTE over de centrale examens?

Van elk examen levert het CvTE het resultaat (cijfer en eventueel ook de vaardigheidsscore) aan de instelling van de desbetreffende kandidaat, zodat de examencommissie het cijfer kan vaststellen. Bij een aantal examens levert het CvTE daarnaast nog een aantal andere gegevens aan de instelling, namelijk de vaardigheidsscore en de deelrapportage.

Daarnaast publiceert het CvTE bij sommige examens (Nederlands 2F/3F en Engels B1/B2) na afloop van de afnameperiode de gemiddelde vaardigheidsscore op het examen en het landelijk gemiddelde cijfer per opleidingscode.

Andere gegevens over de centrale examens mag het CvTE niet verstrekken, omdat de resultaten niet herleidbaar mogen zijn tot individuele kandidaten of instellingen.

Overzicht geleverde resultaten van de centrale examens mbo

 Cijfer per kandidaat

Vaardigheidsscore

per kandidaat

Deelrapportage per kandidaatLandelijke gemiddelde per periode per opleidingscodeLandelijk gemiddelde vaardigheidsscore
Nederlands 2F en 3FXXXXX
Rekenen 2F en 3FXXX__
Engels B1 en B2XXXXX
Rekenen 2A, 2A-ER, 2ER, 3ERX____
Hoe weet ik welke variant mijn student gemaakt heeft in Facet?

Als je een examen in Facet afneemt, maken de studenten verschillende varianten van het examen. De variant van het examen wordt aangegeven met een nummer. De afnameplanner kan het nummer van de variant zien als de rapportage van het behaalde resultaat beschikbaar is. Bij contact met de helpdesk of de Examenlijn is dit variantnummer van belang.

Wanneer krijgt de student het resultaat?

Zodra de omzettingstabellen gepubliceerd zijn, kan de instelling het cijfer bepalen en aan de student mededelen. De data van de publicatie van de omzettingstabellen zijn te vinden in de activiteitenplanning. De instelling bepaalt vervolgens wanneer de student het resultaat ontvangt.

Komt mijn student in aanmerking voor het ER-rekenexamen?

Een student met ernstige rekenproblemen/dyscalculie heeft de mogelijkheid om het aangepaste rekenexamen (het ER-examen) te maken. Wel zijn er voorwaarden verbonden aan deelname aan dit examen. Zie voor alle informatie over de voorwaarden, maar ook hulpmiddelen, afnamecondities en consequenties de pagina ER-examen mbo.