Afnameleider

Op deze pagina vindt u informatie over de rol van de afnameleider tijdens de afname van de centrale examens.

Rol afnameleider

De afnameleider geeft pas vlak voor de start van het examen de afname vrij ( Examenprotocol , art. 2.3 ) en ziet toe op de gang van zaken tijdens de afname met behulp van de afnamemonitor.

Zie verder artikel 12 t/m 16 van het Examenprotocol over de handelwijze bij te laat komen en onwel worden van een student tijdens het examen.

Nadat de laatste kandidaat van een sessie het examen heeft afgerond, sluit de afnameleider de afnamegroep.


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2023-2024. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina