Voorbeeldexamens

Om betrokkenen goed voor te bereiden op de centrale examens Nederlands, Engels en rekenen verstrekt het CvTE jaarlijks een aantal voorbeeldexamens. Op deze pagina wordt uitgelegd wat dit voor examens zijn en waar u deze kunt vinden. Daarnaast zijn er syllabi die specificaties geven van de te examineren vaardigheden.

Recente voorbeeldexamens

Jaarlijks worden nieuwe voorbeeldexamens Nederlands en Engels gepubliceerd (zie Activiteitenplanning). Deze voorbeeldexamens zijn beschikbaar in de online oefenomgeving van Facet. (Let op: aanbevolen browser is Chrome of Firefox.) De correctievoorschriften en omzettingstabellen behorend bij deze voorbeeldexamens, zijn beschikbaar via onderstaande link:Daarnaast zijn er proefexamens waarvoor een afnameplanning in Facet gemaakt moet worden.

Voorbeeldexamens voor deelnemers met een visuele beperking

Oude voorbeeldexamens


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2020-2021. Wijzig eventueel uw jaarfilter.