Rekenen

Rekenen 2A is bedoeld voor studenten in een entree-opleiding, rekenen 2F voor studenten die een mbo-2 of mbo-3 opleiding volgen en rekenen 3F voor mbo-4-studenten.

De ER-examens zijn aangepaste rekenexamens. Zie voor meer informatie ER-examens.