Inzage

Op deze pagina vindt u meer informatie over deelrapportages en inzage.

Deelrapportages

Naast de schoolrapportages zijn de zogenoemde deelrapportages beschikbaar (zie Activiteitenplanning ). In deze rapportage wordt per student de behaalde score op een deel (domein) van het examen gegeven. Daarnaast is er per domein de marge aangegeven voor het vereiste niveau.

Instellingen kunnen deze informatie ter beschikking stellen aan studenten. Studenten kunnen deze informatie gebruiken om te bepalen of ze er baat bij hebben gericht te oefenen op een domein van de examenstof als ze zich voorbereiden op een herkansing.

NB: er zijn geen deelrapportages beschikbaar voor de rekenexamens 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER.

Inzage door studenten

Inzage gemaakt examenwerk Nederlandse taal, Engels en examens rekenen 2A en 2A-ER

Voor studenten aan de examens Nederlandse taal, Engels en rekenen bestaat de mogelijkheid tot inzage in het eigen gemaakte werk. Voor de inzage zijn de richtlijnen ten behoeve van geheimhouding uit artikel 2 van het Examenprotocol van toepassing. De student dient het verzoek tot inzage in bij de examencommissie van de instelling.

Voor meer informatie zie art. 18 Examenprotocol .

Termijnen van inzage

De termijnen van inzage zijn vastgelegd in art. 19 Examenprotocol .

De data voor inzage per examen per afnameperiode zijn in de Activiteitenplanning weergegeven. Binnen de vastgestelde termijn kan de afnameplanner inzage verlenen via de PC-app in Facet, zie:

Inzage door docenten


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2023-2024. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina