Engels B1

Examenstof

Afnameperiodes en documenten

Examencondities

Promotiefilm

Waarom is er een centraal examen Engels voor mbo 4? En hoe ziet dat eruit? CvTE TV zocht het uit:

Vakspecifieke vragen

Kunnen studenten op elke gewenste dag/tijdstip een centraal examen afleggen?

Nee, dat kan niet. De centrale examens zijn alleen af te nemen in de vijf geplande afnameperiodes. Iedere afnameperiode heeft een start- en einddatum. De planning voor de afnameperiodes wordt ruim van tevoren gemaakt en daar kunnen we niet van afwijken. Kijk bij afnameperiodes om te zien welke examens in welke periodes afgenomen kunnen worden.

Welke openbare gegevens levert het CvTE over de centrale examens?

Van elk examen levert het CvTE het resultaat (cijfer en eventueel ook de vaardigheidsscore) aan de instelling van de desbetreffende kandidaat, zodat de examencommissie het cijfer kan vaststellen. Bij een aantal examens levert het CvTE daarnaast nog een aantal andere gegevens aan de instelling, namelijk de vaardigheidsscore en de deelrapportage.

Daarnaast publiceert het CvTE bij sommige examens (Nederlands 2F/3F en Engels B1/B2) na afloop van de afnameperiode de gemiddelde vaardigheidsscore op het examen en het landelijk gemiddelde cijfer per opleidingscode.

Andere gegevens over de centrale examens mag het CvTE niet verstrekken, omdat de resultaten niet herleidbaar mogen zijn tot individuele kandidaten of instellingen.

Overzicht geleverde resultaten van de centrale examens mbo

 Cijfer per kandidaat

Vaardigheidsscore

per kandidaat

Deelrapportage per kandidaatLandelijke gemiddelde per periode per opleidingscodeLandelijk gemiddelde vaardigheidsscore
Nederlands 2F en 3FXXXXX
Rekenen 2F en 3FXXX__
Engels B1 en B2XXXXX
Rekenen 2A, 2A-ER, 2ER, 3ERX____
Hoe weet ik welke variant mijn student gemaakt heeft in Facet?

Als je een examen in Facet afneemt, maken de studenten verschillende varianten van het examen. De variant van het examen wordt aangegeven met een nummer. De afnameplanner kan het nummer van de variant zien als de rapportage van het behaalde resultaat beschikbaar is. Bij contact met de helpdesk of de Examenlijn is dit variantnummer van belang.

Hoe kunnen studenten oefenen met de verklanking in de examens?

In de voorbeeldexamens die gepubliceerd zijn op de oefenomgeving (oefenexamens) is geen verklanking beschikbaar. Maar als een student voor de afname kennis wil maken met de wijze van verklanking die in de examens aangebracht is, zijn er de voorbeeldexamens. Deze examens zijn identiek aan de oefenexamens, maar zijn alleen beschikbaar voor een geplande afname. De afnameplanner van de instelling kan dus op verzoek van een student of docent een afname plannen met een proefexamen en daarin is de verklanking als optie mogelijk.